Důležitá čísla 2017 (2016 a 2015)

  2017 2016 2015
Minimální mzda

11 000 Kč

9 900 Kč 9 200 Kč
       
Zdravotní pojištění 13,5 % 13,5 % 13,5 %
Z toho       - zaměstnanec    4,5 %    4,5 %    4,5 %
                  - zaměstnavatel    9,0 %    9,0 %    9,0 %
Minimální zákonný odvod zdravotního pojištění 1 485 Kč 1 337 Kč 1 242 Kč
       
Nemocenské pojištění      
Rozhodné období 12 kalendářních měsíců
Rozhodné období v prvním měsíci zaměstnání

celý měsíc 

(doba od vzniku pojištění do konce kalendářního měsíce)

 

Rozhodné období v 2. - 11. měsíci zaměstnání všechny předchozí měsíce
(doba od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla)
Nemocenské      

1. - 3. den pracovní neschopnosti

zaměstnanci nepřísluší náhrady mzdy, platu či odměny

 

4. - 14. den pracovní neschopnosti

60 % z částky od 942 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 412 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 901 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 351 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 888 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 331 Kč

(2. redukční hranice)

 

(výpočet z denního vyměřovacího základu)

 

30 % z částky 1 412 Kč

do částky 2 824 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 351 Kč

do částky 2 701 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 331 Kč

do částky 2 662 Kč

(3. redukční hranice)

 

od 15. dne pracovní neschopnosti

60 % z částky od 164,85 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 247,10 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

60 % z částky od 157,68 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 236,43 Kč 

(2. redukční hodinová hranice)

 

60 % z částky od 155,4 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 232,93 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

 

(výpočet z průměrného hodinového výdělku)

30 % z částky 247,10 Kč

do částky 494,20 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 236,43 Kč

do částky 472,68 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 232,93 Kč

do částky 465,85 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

Peněžitá pomoc v mateřství

100 % z částky do 942 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 942 Kč

do částky 1 412 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 412 Kč

do částky 2 824 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 901 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 901 Kč

do částky 1 351 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 351 Kč

do částky 2 701 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 888 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 888 Kč

do částky 1 331 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 331 Kč

do částky 2 662 Kč

(3. redukční hranice)

 

Sazby nemocenského pojištění

1. - 3. den pracovní neschopnosti

 

0 Kč

4. - 14. den pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku

od 15. dne pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
Peněžitá pomoc v mateřství

70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu

 

Ošetřovné 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
       
OSVČ      
Minimální platba zdravotního pojištění 1 906 Kč 1 823 Kč 1 797 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při hlavní činnosti 2 061 Kč 1 972 Kč 1 943 Kč
Minimální platba nemocenského pojištění    115 Kč    115 Kč    115 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při vedlejší činnosti   832 Kč    789 Kč   778 Kč
       
Daň z příjmu      

Sleva na dani

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

- na poplatníka

2 070 Kč (24 840 Kč)

 

2 070 Kč (24 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)
- na manželku s příjmy do 68 tis. Kč ročně

2 070 Kč (24 840 Kč)

 

2 070 Kč (24 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)

- na vyživované dítě

(event.daňový bonus)

1. dítě: 1 117 Kč (13 404 Kč)

2. dítě: 1 417 Kč (17 004 Kč)

3. dítě: 1 717 Kč (20 604 Kč)

 

1. dítě: 1 117 Kč (13 404 Kč)

2. dítě: 1 417 Kč (17 004 Kč)

3. dítě: 1 717 Kč (20 604 Kč)

 

1. dítě: 1 117 Kč (13 404 Kč)

2. dítě: 1 317 Kč (15 804 Kč)

3. dítě: 1 417 Kč (17 004 Kč)

 

- školkovné

až 11 000 Kč

až 9 900 Kč

až 9 200 Kč

- invalidita I. a II. stupně

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

- invalidita III. stupně

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

- držitel průkazu ZTP-P

1 345 Kč (4 140 Kč)

1 345 Kč (4 140 Kč)

1 345 Kč (4 140 Kč)

- student do 26 let 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč)
       
Cestovní náhrady      
Náhrada za použití soukromého vozidla pro služební účely 3,90 Kč 3,80 Kč 3,70 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 95 oktanů 29,50 Kč 29,70 Kč 35,90 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 98 oktanů 32,50 Kč 33,00 Kč 38,30 Kč

průměrné ceny za 1 litr PHM -

nafta motorová

28,60 Kč 29,50 Kč 36,10 Kč

normy EU pro kombinovaný provoz (u kterých se použije poslední údaj o spotřebě; v ostatních případech se použije aritmetický průměr)

EHK OSN č. 101, 80/1268/ES, 93/116/ES, 1999/100/ES,

2004/3/ES, EU 692/2008, EU 566/2011

Stravné 5 - 12 hod 72 Kč - 86 Kč 70 Kč - 83 Kč 69 Kč - 82 Kč
Stravné 12 - 18 hod 109 Kč - 132 Kč 106 Kč - 127 Kč 104 Kč - 125 Kč
Stravné nad 18 hod 171 Kč - 205 Kč 166 Kč - 198 Kč 163 Kč - 195 Kč
Zahraniční stravné -Německo 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Rakousko 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Slovensko 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR
Zahraniční stravné - Polsko 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR