Školení

Naší daňoví poradci jsou také vyhledávanými školiteli. Jejich záběr zahrnuje oblasti počínaje aktuálními problémy DPH i daní z příjmů a konče účtováním dotací a grantů. Zde naleznete seznam aktuálních příležitostí, kde se s nimi můžete setkat.

 

Na uvedená školení se můžete přihlásit (s výjimkou uzavřených školení) prostřednictvím organizátorů, popř. nás kontaktujte.

V případě zájmu o uspořádání vlastního školení pro Vaši organizaci v oblasti účetnictví a daní je možné se na nás obrátit.

Upozorňujeme však, že vzhledem ke kapacitám lektorů jsou dodací lhůty až půl roku.

 

Datum Název semináře Organizátor Místo konání Přednášející
20.09.2017 Daně pro nestátní neziskové organizace VOX Praha RNDr. Petr Beránek
21.09.2017 Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů ANAG Praha RNDr. Petr Beránek

24.10.2017

Účtování a zdanění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek

ANAG Ústí n/L RNDr. Petr Beránek
25.10.2017 Účtování a zdanění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek ANAG

Plzeň

RNDr. Petr Beránek
26.10.2017 Účtování a zdanění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
31.10.2017 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v roce 2017 a 2018 SÚOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
01.11.2017 Cestovní náhrady pro neziskové organizace VOX Praha RNDr. Petr Beránek
07.11.2017 Jak ovlivní daňový balíček 2017/18 společnost s.r.o. BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
09.11.2017 Účtování o dotacích a grantech SOVA Brno RNDr. Petr Beránek
15.11.2017 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska po změně občanského zákoníku SÚOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
16.11.2017 Cizí měny, kurzové rozdíly - účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady 2017/2018 BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
21.11.2017 Účtování v hospodářském roce SOVA Brno RNDr. Petr Beránek
21.11.2017 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled 2017/2018 (vymezení, oceňování, pořizování, odpisy, vyřazování) BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
23.11.2017 Dlouhodobý majetek - účetní a daňový pohled 2017/2018 (nájem, nákup na úvěr, výpůjčka, majetek pořízený z dotace) BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
28.11.2017 Začínající účetní • třídenní seminář ANAG

Praha

RNDr. Petr Beránek
29.11.2017 Začínající účetní • třídenní seminář ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
30.11.2017 Začínající účetní • třídenní seminář ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
05.12.2017 Novinky v daních a účetnictví 2017-2018 SÚOL Ostrava RNDr. Petr Beránek
07.12.2017 Vybrané příklady účtování a závěrka u NNO SOVA Brno RNDr. Petr Beránek
07.12.2017 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2017  BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
08.12.2017 Novinky v daních a účetnictví 2017-2018 SÚOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
13.12.2017 Daně - změny ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
14.12.2017 Novinky v daních a účetnictví 2017-2018 SÚOL Zlín RNDr. Petr Beránek
19.12.2017 Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2017 VOX Praha RNDr. Petr Beránek
02.01.2017 Silniční daň - výklad, příklady, daňové přiznání 2017. Automobil v podnikání BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
05.01.2018 Silniční daň a automobil v podnikání ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
10.01.2018 Kontrolní vazby před uzavřením účetnictví SOVA Brno RNDr. Petr Beránek
26.01.2018 Elektronická evidence tržeb - 3. fáze od 1.3.2018 BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
01.02.2017 Účetní závěrka 2017 BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
02.02.2018 Uzávěrka ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
22.02.2017 SVJ - účetní a daňový pohled, uzavření účetnictví za rok 2017, aktuality 2018 BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
06.03.2018 Daň z příjmů za rok 2017 u NNO SOVA Brno RNDr. Petr Beránek